De lippen van Stef Blok

beata beatrix

Iedere keer als ik de kop van Stef Blok van de VVD zie moet ik denken aan wat Simon Carmiggelt ooit over Ulrike Meinhoff schreef ‘Lippen die alleen met een drilboor zijn te kussen’. De onwrikbare hardheid straalt van zijn gezicht af. Het beleid dat hij als minister voert met betrekking tot de sociale woningbouw is niet anders dan asociaal te noemen.

Inmiddels is een groot gedeelte van de voorraad sociale woningen verdwenen. Verkocht op bevel van Blok die vindt dat er teveel zijn. De huren mochten van hem ook flink omhoog: huurders van sociale woningen mochten wel eens gaan meebetalen aan de crisis. Dat die huurders dat allang deden via de belasting is hem een rotzorg.

Hypotheekrenteaftrek
Dat huurders ook meebetalen aan het in stand houden van het bijna onhoudbare systeem (en tijdbom onder de Nederlandse economie) van hypotheekrenteaftrek interesseert hem niet. Waar iedere huiseigenaar, ongeacht de hoogte van kapitaal en inkomen, hypotheekrenteaftrek krijgt zijn er voor het toekennen van huursubsidie stringente regels. Op zich is dat laatste natuurlijk prima maar die regels zouden er ook moeten zijn voor het ontvangen van hypotheekrenteaftrek. Goed beschouwd is die aftrek vergelijkbaar met huursubsidie omdat het merendeel van de huiseigenaren hun huis huurt van de bank.

Nu is er zelfs sprake van het inperken van de huursubsidie, terwijl het NIBUD en allerlei maatschappelijke organisaties aan de bel hebben getrokken omdat steeds meer mensen door de exorbitante huurbedragen diep in de financiële problemen terecht komen. Daarnaast zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning dusdanig opgelopen dat een wachttijd van acht jaar al als heel normaal wordt beschouwd. Al met al een volkomen idiote situatie, veroorzaakt door de neoliberale politiek van dit kabinet. Iets waarmee ze bepaalde groepen regelrecht in de armen van Geert Wilders drijven, die politiek misbruik maakt van het tekort aan woningen door de schuld geheel en al te leggen bij de vluchtelingen die in Nederland worden opgenomen. Veel mensen geloven die leugens maar al te graag, vergetend dat de PVV destijds voor heeft gestemd om zoveel mogelijk huurwoningen in de sociale sector te verkopen. Ze geloven liever dat het allemaal komt door vluchtelingen, de islam en vreemde kookluchtjes.

Nijpende tekorten
Deze week verscheen er een rapport van onderzoeksinstituut COELO van de Rijksuniversiteit Groningen waarin de vernietigende werking van het beleid van Blok op de sociale woningsector duidelijk werd. Eén van de onderzoekers stelt dat het volkomen onbegrijpelijk is dat de verhuurderheffing ooit in het leven is geroepen omdat daardoor het rondpompen van geld idiote vormen heeft aangenomen. Door de hoge huren is er steeds meer huursubsidie nodig.

Of Blok volgende week tijdens de evaluatie van de maatregelen die hij heeft genomen gevoelig zal zijn voor de argumenten van nijpende tekorten en veel te hoge huren valt te betwijfelen. Hij laat voortdurend blijken dat hij vindt dat het systeem uitstekend werkt. Bovendien is er nog steeds (veel) geld nodig om de crisis het hoofd te bieden. En die rekening laat hij met liefde betalen door mensen die toch vaak al ieder dubbeltje moeten omdraaien omdat ze niet tot zijn kiezersdoelgroep behoren.

In een tijd waarin het maatschappelijke evenwicht al zo precair is, waarin grote groepen mensen moedwillig worden uitgesloten en vervolgens aangewezen als daders van het onrecht lijkt me dit het perfecte recept voor grote sociale onrust. En vooral de gevolgen van die onrust baren mij in ieder geval veel zorgen. Of dit voor Blok en de rest van dit kabinet ook geldt kunnen we alleen maar afwachten.

Rebecca

rebecca[at]aichaqandisha.nl

3 Reacties op “De lippen van Stef Blok

 1. Kridem
  11 juni 2016 at 10:20

  Men mag het roofdier niet verwijten dat het de lammeren blijft opjagen. Het is de herder die naar de wolken kijkt terwijl de kunde verdwaalt en wordt afgeslacht.

 2. Maarten Sneep
  12 juni 2016 at 10:30

  Ik ben er voor om te spreken over “hypotheekrentetoeslag” of “hypotheekrentesubsidie”, om duidelijk te maken dat dit ook een subsidie is.

 3. J van Eijk
  12 juni 2016 at 13:05

  Geweldig stuk,precies zoals het is.
  Ben ook slachtoffer van Blok!