Taalgebruik

Parental Advisory

Toen ik bezig was met mijn onderzoek naar rapmuziek voor mijn afstudeerscriptie en later voor het vervolg daarop, speelde de discussie rond rapmuziek nog een grote rol in het Amerikaanse debat.

Rap-cd’s gingen vergezeld van stickers die waarschuwden voor het expliciete taalgebruik. Dat heeft me altijd verbaasd: er was meer ophef over het grove taalgebruik van de artiesten dan over de harde realiteit en problemen die ze beschreven in hun vaak beeldende teksten.

Onwelgevallige meningen
Fuck of shit zeggen, was erger dan de dagelijkse misère en het politiegeweld voor veel politici die gooedkoop scoorden door de zwarte rappers weg te zetten als een gevaar.

Hier moet ik vaak aan denken als moraalridders in het huidige Nederlandse debat weer eens onder hun steen gekropen komen. Van de week weer: ik noemde de troglodieten die journalist Jan Eikelboom massaal aanvielen en bedreigden ‘ongedierte’ en hup, daar kwam de eerste me alweer de les lezen. Die gevaarlijke gekken ongedierte noemen, ‘was niet bevorderlijk voor de leefbaarheid’.

Welnu, laat ik voor eens heel duidelijk maken wat mijn positie is ten aanzien van losgeslagen gekken die anderen besmeuren en bedreigen wegens een onwelgevallige mening: ongedierte. Gespuis. En ik ga dat tuig op geen enkele manier legitimeren of terwille zijn door mijn taalgebruik te matigen.

Virulent racisme
Sterker, het is juist deze zalvende, ruggengraatloze houding van het gros van de mensen waardoor we nu in een land leven waar racisten de dienst uitmaken en anti-racisten als halve criminelen worden opgejaagd en nog net niet aan een beroepsverbod worden onderworpen.

Het is op z’n zachtst gezegd bevreemdend dat mensen zich niet druk maken om de almaar toenemende stigmatisering van grote groepen in Nederland. Dat mensen zich niet kwaad maken om het virulente racisme in de samenleving. Dat mensen zonder gêne zeggen dat je de grootste partij in de peilingen, een racistische die voorstellen doet om boeken te verbieden en openlijk samenwerkt met anti-semieten, ‘gewoon moet negeren’. Dat mensen zich liever druk maken om de toon en de woordkeuze van critici van al deze ontwikkelingen dan dat ze ageren tegen deze luidruchtige, vijandige groep intimiderende bokito’s die alles in het werk stelt om afwijkende meningen te smoren.

Margefiguren die wat in het wilde weg mis trappen, allez, maar hier gaat het om een grote groep die veel politieke en media macht heeft, en dan kun je het je simpelweg niet meer veroorloven zalvend aan de kant te staan, hopend op wat leefbaarheid.

De wet verscherpen
Dát is de huidige situatie: mensen die niet anti-islam zijn, die niet meegaan in het discours dat ‘zwarten genetisch inferieur zijn’, die Zwarte Piet niet ‘gewoon gezellig’ vinden en die uiting geven aan hun zorgen om het explosief toegenomen racisme, worden door een grote groep hardnekkige vrijheidshaters bedreigd en besmeurd.

Het debat aangaan met deze groep halve wilden is zinloos. Beleefd blijven is funest. De afgelopen vijftien jaar hebben ze alle ruimte gekregen en dit is het resultaat. Je geeft ze een podium en ze breken de hele boel af – en voor je het weet is het normaal aan de rechtsstaat en het gelijkheidsbeginsel te morrelen.

Het is niet voor niks dat Minister Asscher het volstrekt legitiem vindt over participatiecontracten te orakelen. Het is geen toeval dat zijn partijgenoot Marcouch doodleuk aankondigt de wet te willen verscherpen als een rechter een verdachte vrijspreekt. En dat is dan nog de PvdA, een zogenaamde middenpartij.

Onderbuik
Waar zijn de politici die leiden in plaats van te volgen? Politici die kiezers overtuigen, in plaats van zich opportunistisch te hoereren aan de grootste schreeuwers?

Fuck het bier zuipen met types die uit een en al onderbuik bestaan en niet eens in staat zijn een volzin correct te schrijven. Je hóeft niet elke mening serieus te nemen, alleen maar om een goed gevoel over jezelf te hebben of je positie veilig te stellen. Bedreigers van de rechtsstaat moet je niet vriendelijk te woord staan maar op alle manieren bestrijden -binnen de wet uiteraard, want het gelijkheidsbeginsel zou heilig moeten zijn- om diezelfde rechtsstaat te beschermen. En wie dat allemaal ondergeschikt vindt aan het gebezigde taalgebruik: check je prioriteiten of ga maar tegen de muur praten.

hassnaesignature

hassnae[at]aichaqandisha.nl

3 Reacties op “Taalgebruik

 1. Ralph van der Geest
  6 december 2014 at 19:46

  En zo is het precies. Ik vind het ook altijd weer wonderlijk dat de ‘benoemers van de problemen’ de meest verschrikkelijke ideeën eruit kramen maar compleet in de stress schieten wanneer ze benoemd worden als wat ze zijn: ongedierte, nazi’s.
  Ook bij vergelijkingen met het nazisme van Hitler schieten ze gelijk in de stress, de etnische registreerders met hun participatiecontractjes welke gewoon opgekalefaterde Ariërverklaringen van weleer zijn…

 2. 6 december 2014 at 23:35

  Ben het helemaal met je eens!

 3. 7 december 2014 at 11:36

  En daar is geen woord Spaans bij! Helemaal gelijk heb je. Ik kan het ook niet. Zwijgen bij rascisme én vuilspuiterij. Wordt door velen als een zwakte gezien, maar zwijgen en negeren hebben we geprobeerd.. Dat heeft niets geholpen. Het is alleen maar erger geworden.