Geen racisme

reza versus fox cartoon

Aicha Qandisha heb ik opgericht als vrolijke antidote tegen het vergiftigde klimaat in dit land en om de onderwerpen te kunnen aansnijden die ik wil. Zonder tussenkomst van een redactie of opdrachtgever die voor ieder voorstel dwars gaan liggen als het ook maar enigszins buiten hun denkkader valt. Omdat het onderwerp bijvoorbeeld niet in mijn hokje past. Een hokje dat zíj voor míj hebben bedacht en dat zwaar etnisch en religieus gekleurd is.

Zo was er de hoofdredacteur van een weekblad waar ik voor schreef; hij reageerde enthousiast op een stuk van mij over lingerie. Maar lingerie had niks te maken met de Arabische wereld, mijn vaste onderwerp, en voor ik het wist bemoeide de hele redactie zich met het stuk. De mannen vonden het goed, zo begreep ik van de adjunct, en de vrouwen wilden het er niet in. De hoofdredacteur besloot op zijn vrouwelijke redactieleden af te gaan. Waarom zij plots zeggenschap kregen over het artikel terwijl mijn stukken over de Arabische wereld zonder opmerkingen werden geplaatst, werd me niet duidelijk. Maar het was geen racisme, zo verzekerde de hoofdredacteur me, zo ins blaue hinein.

Voor en door allochtonen
Wat te denken van de eindredacteur bij de omroep waar ik jaren werkte. Ik vertelde hem dat ik ook graag mee wilde naar Cannes om interviews af te nemen. Ik sprak vloeiend Engels, Frans en Arabisch, had ruime ervaring en vroeg om een kans. Hij zou erover nadenken, vertelde hij me. Maar hij had nog wel iets: ‘we zijn bezig met een programma voor en door allochtonen, is dat niet iets voor jou?’

Als allochtoon op een redactie werken? Dan mag je voornamelijk de allochtone onderwerpen doen. ‘Zou je dit filmpje kunnen vertalen?’ ‘Kun jij verstaan wat deze Iraanse meneer zegt?’ (‘Huh, spreken ze in Iran geen Arabisch?!’)  ‘Weet jij misschien nog een Turk met één bal die ondanks de schaamtecultuur een vrouw heeft kunnen vinden?’ ‘Ik sprak net Malika uit Apeldoorn, ken jij die ook?’ ‘Allochtonen die Wilders steunen, is dat geen leuk onderwerp voor je?’

Apekool
Een ‘progressieve’ omroep vragen om een afspraak om wat ideeën voor te leggen? Vergeet het maar. Ze zijn te druk. Zet maar op de mail, zodat ze je af kunnen schepen met ‘is Vals Plat van de NTR niks voor jou?’ Maar natuurlijk, de allochtonen moet je lekker overzichtelijk bij elkaar houden.

Je hoort regelmatig klachten dat de media zo blank zijn en dan hoor je onmiddellijk daarop gevolgd de verzuchtingen van de blanke mediabonzen dat ze geen goede allochtone journalisten kunnen vinden, omdat allochtonen liever economie of medicijnen zouden studeren.

Lariekoek. Je reinste apekool. Allochtonen worden of afgewezen of beperkt ingezet. Alsof je allochtoonsheid je specialisme is. Of je moslimachtergrond. Of je Marokkaanse/Turkse/Antilliaanse wortels. Je CV doet er niet toe. Of toch wel: voor programma’s voor en door allochtonen, waarmee het blanke mediabolwerk het eigen geweten sust en ondertussen het gesegregeerde systeem versterkt in plaats van doorbreekt.

Beroepsafvallige
Heb je iets te zeggen in medialand? Wees dan zo serviel of cliché bevestigend als mogelijk, dan krijg je nog wel wat toegegooid: als brutaal doekje of beroepsafvallige krijgen ze geen genoeg van je. Als onafhankelijke maker op je merites beoordeeld willen worden en niet op je culturele achtergrond, is praktisch onmogelijk, want je bent volledig afhankelijk van vaak ongeïnspireerde, maar vooral vooringenomen loonslaven die diversiteit met de mond belijden en in daden tegenwerken. En die bovendien grif kunnen kiezen uit allochtonen die hun achtergrond gretig uitmelken.

Daarom mag je in talkshows ook alleen op komen draven als het om een etnisch/cultureel/religieus onderwerp gaat waarbij je je liefst impopulaire standpunt komt verkondigen, zodat de kijkers zo vlak voor het slapen nog even lekker kunnen gruwen en los kunnen gaan over je mening. Of je mag, want daar zijn de media ook dol op, aanschuiven omdat je precies datgene vertelt wat zichzelf superieur wanende mensen graag willen horen: dat zij gelijk hebben en de gemeenschap waaruit je je zo moedig ontworsteld hebt inderdaad achterlijk is. Een ‘kijk hij/zij zegt het ook allochtoontje’.

Wat zeg je? Je bent een autonoom individu met een eigen verhaal? Doe dat even lekker thuis. Of op Twitter.

hassnaesignature

hassnae[at]aichaqandisha.nl

5 Reacties op “Geen racisme