Kwam een neo-nazi bij Pauw

deutsche mädel k

Daar zat hij dan. Aan tafel bij Jeroen Pauw. De neo-nazi Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie. De aanhangers van de NVU worden voortdurend opgeroepen naar bijeenkomsten over de bestemming van AZC’s te gaan. Bijeenkomsten in steden waar ze zelf niet wonen. Volgens Kusters om ‘gebruik te maken van het democratische recht hun stem te laten horen’.

Dat democratisch recht bestaat blijkbaar uit het brengen van de Hitlergroet, schreeuwen en intimideren. Toen de tafelgenoten van Kusters allemaal bleven zitten (want ja, er moet een show aangeprezen worden of een boek of plaat verkocht) en alleen maar op zijn Sesamstraats ‘foei meneer Kusters dat mag niet hoor’ bleven zeggen zette ik de televisie uit.

Over de geschiedenis mag nooit gepraat worden. Want stel je voor dat we er achter komen dat de praktijk die Kusters toepast (het sturen van orde verstorende troepen) geheel naar het voorbeeld van de nazi’s is die SA troepen stuurden naar anti nazi bijeenkomsten.

Bezorgde burgers
Hoewel Wilders zich op papier distantieert van geweld retweette hij vorige week wel een bericht waarin gesproken werd van een ‘geweldige avond’ in Steenbergen. Geweldig… De NVU als de SA van de beweging van Wilders.

Het normaliseren van taalgebruik en gedrag van ‘bezorgde burgers’ is voor de Nederlandse media dagelijkse kost geworden. Opmerkingen die je tot voor vijftien jaar geleden absoluut niet kon maken worden nu normaal gevonden. De voortdurende racistische drek op pagina’s van PVV aanhangers op Facebook wordt niet eens aangepakt.

De Nederlandse media werken willens en wetens mee aan het salonfähig maken van neo-nazi’s en fascisten door ze eufemistisch’ bezorgde burgers’ te blijven noemen. Ik geloof dat ik niet wil weten hoe de geschiedenis straks over ons zal oordelen.

signatuur rebecca

rebecca[at]aichaqandisha.nl

19 Reacties op “Kwam een neo-nazi bij Pauw