Verbale orgie van ‘zie je wels’

rubens 1

Wat was het een vruchtbare eerste week van het nieuwe jaar voor het grote, luidruchtige anti-vluchtelingenkamp. Er werd nog net niet gejuicht, maar de nog altijd onbevestigde berichten over de al dan niet massale aanrandingen in Keulen (de berichten over wat er nu precies is gebeurd zijn op zijn zachtst gezegd tegenstrijdig) werden gretig aangegrepen om vol op het orgel te gaan tegen, en zonder enig onderscheid te maken tussen, migranten, asielzoekers, vluchtelingen, Arabieren en Noord-Afrikanen. O, en moslims natuurlijk. Het begint en eindigt allemaal met de moslims.

Ook in NRC een verbale orgie van triomfantelijke ‘zie je wels’ over vrouwen die zich moeten wapenen tegen die enge Arabieren, en ‘mensen uit homo-Joden- en vrouwenhatende landen’.

Gaat het nu weer een beetje, mensen? Alles eruit gegooid? Fijn is dat, als je je racistische vooroordelen kunt gieten in bezorgde stukken die volgen op maatschappelijke hysterie. Dan ligt het tenminste niet aan jou. Je reageert slechts op wat er gebeurd is, nietwaar. En die ‘mensen uit homo-, Joden- en vrouwenhatende landen’ blijken nu toch echt een gevaar voor ons. Voor onze vrijheden en onze verworvenheden en onze beschaving. Dat staat op internet en in de kranten, dus dan moet het wel zo zijn.

Krokodillentranen
Nu dat allemaal zo massaal en eensgezind is vastgesteld, zou het fijn zijn als de discussie een stap verder gebracht kan worden. Gewoon, niet meer eromheen draaien, maar eerlijk uitspreken waar dit allemaal toe moet leiden.
Als drommen ‘mensen uit homo-, Joden- en vrouwenhatende landen’ onze levens hier in gevaar brengen, dan is er eigenlijk maar een oplossing, lijkt me: de grenzen dicht.

Dan kunnen we de krokodillentranen in reactie op de vluchtelingenbeelden voortaan ook maar achterwege laten, want die ‘mensen uit homo-, Joden- en vrouwenhatende landen’ brengen ons hier in gevaar en onze huizen dalen in waarde als ze in onze buurt komen wonen waardoor we ons bovendien onveilig voelen.

Als die grenzen dicht zijn, zitten we nog wel met een fiks aantal ‘mensen uit homo-, Joden- en vrouwenhatende landen’, en mensen wier ouders uit ‘homo-, Joden- en vrouwenhatende landen’ komen. We hebben het er al vijftien jaar over. Over hun geloof dat niet samen zou gaan met de democratie, over hun vermeende gebrek aan integratie en gevaar voor de rechtsstaat. Wat doen we met hen?

Nijpende moslimprobleem
Kunnen we het daar nu over hebben? Gewoon concrete voorstellen, zonder valse gêne, want die hebben de meesten de afgelopen week toch al laten varen zonder zich te storen aan zoiets futiels als feiten. Wees eens eerlijk.

Wat moet er met moslims als ik gebeuren? Ik bedoel, nu dan is vastgesteld dat we een gevaar zijn voor de samenleving, welke conclusies moeten daar dan aan worden verbonden? Ik lees al jaren op sociale media en laatst zelfs in een christelijk dagblad dat we moeten worden doodgeschoten en vrouwen die erop wijzen dat islamitische mannen bepaald niet het patent hebben op seksueel geweld, moeten van de heren die zich zo geweldig druk maken om het aanranden van vrouwen in Keulen, worden verkracht.

Maar dat zal ik ongetwijfeld verkeerd hebben begrepen, want westerse mannen doen niet aan massamoord en geweld. Dus zegt u het nou eens eerlijk: wat is uw oplossing voor het nijpende moslimprobleem?

Eerder in verkorte vorm gepubliceerd in NRC.

hassnae[at]aichaqandisha.nl

Hassnae